Informasjon om dugnad

Fratrekk for egen innsats / felles arbeid 
Klubben vår blir stort sett drevet av egeninnsats av medlemmer i klubben. Foreldre og foresatte sitter i styret, arrangerer stevner, er reiseledere på utenbys stevner for svømmerne, arrangerer treningsleirer m.m. Vi har mange arbeidsoppgaver, og skal vi greie å holde kostnadene nede er vi avhengig av at medlemmene m/familie stiller opp.

Deltakelse på felles arbeid gir rimeligere treningsavgift
For at medlemmene våre skal ha valget mellom å hjelpe til eller betale, har vi valg å legge kostnadene til dugnadsarbeid inn i treningsavgiften, med mulighet for reduksjon i treningsavgift for de som stiller opp som hjelpere. I henhold til Norges idrettsforbund sine retningslinjer om dugnad 

 

På denne nettsiden finner du informasjon om:

 

 

Redusert treningsavgift
Treningsavgift betales hver vår og høst. Treningavgift er delt opp med at en betaler kun beløp minus det beløp som er lagt opp til felle arbeid (dugnad). For de som ikke har arbeidet seg opp nok dugnadspoeng til årets slutt, vil bli fakturert ved årskiftet til nytt kalenderår (eller om en slutter i løpet av en sesong). Se spesifisert på nettsiden Prisliste, for den enkelte gruppe.

Sesong / dugnadsperiode

  • Sesong 1 fra 1. januar til 30 juni
  • Sesong 2 fra 1. august til 31 desember

For å unngå å få faktura for resterende treningsavgift må en i løpet av året delta på felles arbeid (dugnad) for inntil 20 dugnadspoeng (10 pr. sesong). All registrering for begge sesongene, må skje innen 31. desember samme år.

Hvem kan bidra med felles arbeid?

  • Alle medlemmer m/foresatte som ønsker å få reduksjon i treningsavgift. (Gjelder kun for de svømmegrupper en har lagt inn informasjon om dette i prislisten).

  • I følge vedtak på årsmøte 2017 skal utøvere i de største svømmegruppene stille som hjelpere - «gi noe tilbake til klubben» - på interne stevner, minst en gang i året. Dette gir dugnadspoeng på lik linje med annet felles (dugnad) arbeid. 

  • Alle nye medlemmer får fritak for dugnadsregistrering første sesong - inntil 10 poeng. For den som starter i klubben i løpet av vårsesongen kan være med på felles arbeid og få registrert dette som tellende dugnadspoeng for høstsesongen. Det felles arbeidet må da bli registert via vår Dugnadsansvarlig.   

  • Hospitanter fra kurs har fritak for felles arbeid (dugnad) så lenge en går på kurs hos Vestkantsvømmerne samtidig. Så snart en går over i Sverdfisk (P)-gruppen (slutter på kurs), gjelder vanlig dugnadsregistrering som Sverdfisk (P) fra første sesong som "ekte" Sverdfisk (P) svømmer. Men, er en hospitant om våren og blir Sverdfisk (P) til høsten, vil dugnadspoeng bli talt med om en har jobbet for felleskapet i løpet av våren. (Gjelder alle poeng som er blitt registrert i løpet av året - inntil kr. 1500,- for en sesong (høst))

Fritak for felles arbeid
Det er mulig å søke om fritak for fakturering av manglende treningsavgift / felles arbeid på særskilt vilkår. Søknad sendes til Dugnadsansvarlig  i start av sesongen. I søknad må det stå forklart hva som er årsak til at en ikke kan være med på felles arbeid, eller betale for resterende treningsavgift. Fritaket gjelder kun for 1 sesong, og må søkes igjen for neste sesong om problemet vedvarer. Dugnadsansvarlig kan ta søknad videre til styret, spesielt ved gjentagende søknader.  

Poengregistrering
Hver familie jobber for maks 10 poeng pr sesong, uavhengig av antall medlemmer pr familie.

Det er medlemmet sitt ansvar å melde seg på til felles oppgaver. En ser helst at alle melder seg inn via dugnadskalender innen påmeldingsfrist for aktiviteten. Dette for å unngå ekstraarbeid med registrering i ettertid.

Etter 31. desember vil manglende poeng bli fakturert. Ett poeng er for tiden kroner 150,-.

Registrering av felles arbeid
Felles arbeid registreres via Aktiviteten / kalender på høyre side her (via mobil - se kalender lengre ned på siden).

Når du melder deg på via aktiviteten vil du få en bekreftelse på mail om at ønske om dugnad er registrert. Den som sitter med fordeling av arbeidsoppgaver vil informere om hvem som har fått hvilke oppgaver til stevner, leirer eller annet som er søkt etter hjelp til. Det er kun den som utfører tildelt arbeidsoppgaver som får registrert dugnadspoeng. 

Husk å krysse av for oppmøte
Har du fått tildelt oppgave må du passe på å melde deg til stevne- eller leiransvarlig, slik at du blir krysset av for oppmøte. Den som har ansvar for fordeling av oppgaver til aktiviteten, melde i ettertid til Dugnadsansvarlig om hvem som har deltatt på dugnaden, slik at listen for aktiviteten blir oppdatert. 

Hvordan holde oversikt over dine dugnadspoeng?
Det blir ikke lagt ut noe liste over hvem som har utført hvilke oppgaver, og hvor mange poeng hver enkelt familie har opptjent pr. sesong / år. Den enkelte må holde rede på dette selv. Om en ønsker kan en benytte dette registreringsskjema (Excel) 

Hva skjer om du ikke møter på valgt arbeidsoppgave?
Om du er satt opp som hjelper på et stevne og blir forhindret til å delta, må du gi beskjed til den som fordeler oppgavene så snart som mulig, og helst senest dagen før. Det beste er om du skaffer en stedfortreder for deg, slik at det blir mindre ekstraarbeid for andre for å fylle opp din(e) oppgave(r). Gi beskjed til den som fordeler arbeidsoppgaver om hvem som blir din stedfortreder så snart dette er klart.

Faste hjelpere
For deg som er lagt inn under «kontakt oss» som faste hjelpere (foreldrekontakter, styrearbeid, støttepersoner osv.) vil Dugnadsansvarlig automatisk registrere dugnadspoeng for det arbeidet du gjør, ved sesong / årets slutt. Du slipper å registrere dette selv. Gjør du noen faste arbeidsoppgaver, og du ikke er lagt til i «kontakt oss» listen, ta kontakt med Dugnadsansvarlig for oppdatering av listen

Hvis medlemmet slutter
Alle gjennomførte arbeidsoppgaver må registreres inn. Manglende poeng vil bli fakturert umiddelbart etter at vi har registrert utmelding.Utmelding må sendes til medlem@vestkantsvommerne.no

Har du spørsmål - ta kontakt med Dugnadsansvarlig under kontaktinformasjon / Andre kontakter

 

Oversikt over grupper og poeng pr sesong  (januar-juni og august-desember)
(Dugnadsbeløp ble vedtatt på årsmøte mars 2017)

GRUPPE POENG PR SESONG TILSVARENDE BELØP
A-gruppen / ÅM 10 kr 1500
B-gruppen / LÅMØ 10 kr 1500
C-gruppen / Medley 10 kr 1500
Sverdfisk (P) 10 kr 1500
Sverdfisk (P) 10 kr 1500
Masters 0 kr 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er styret som har myndighet til å endre på poengtabellen som gir opptjent poeng. Hvor mange poeng som må opparbeides pr sesong settes av årsmøtet. Dugnadspoeng gjelder ikke i de tilfeller medlemmene får redusert utgifter ved hjelp på leirer, utenbys stevner eller annen økonomisk bistand.

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket